Weekend Update - 21 May 2018

Dau digwyddiad penwythnos yma i aelodau clwb ATAC!!
Yn gyntaf, oedd Taith Sir Penfro. Her anhygoel i sawl un ond fe wnaeth pawb llwyddo a mwynhau y dydd ... da iawn Emyr Thomas a Matthew Jones. 
Yn ail oedd triathlon Abertawe. Arbennig i weld cymaint yn cystadlu. Gair sylwedig i Siôn Slyman, wedi bennu’r râs yn 4ydd safle. Canlyniad gwych! Sawl un hefyd yn cael amserau gorau! 
Two main events this weekend for members of ATAC!! First up was the Tour of Pembroke. A tough challenge as always but everyone was well up for it and did really well, enjoying the day. Great going Emyr Thomas and Matthew Jones. 
Secondly, the Swansea Sprint Triathlon. Great to see so many competing in this race.

Special mention to Siôn Slyman who finished 4th overall. Superb achievement! Many also posted PB’s, well done.

Sion Slyman 01:03:28
Shane Williams 01:10:41
Dean Williams 01:14:38
Dayton Hughes 01:16:17
Vinal Patel 01:20:39
Gavin Lewis 01:25:32